22 Dagar I Ljus & Kärlek

Få hjälp att omfamna dina rädslor, tvivel och ångest för att upptäcka den kraftfulla helheten som finns i oss alla, på ett varmt, genuint och bekräftande sätt.


Att uppnå balans i dagens stress av att prestera och vara tillräckligt bra kan verka som en nästan omöjlig uppgift. Marika Tapper erbjuder en enkel och för många förvånansvärt ovanlig inställning för att möta utmaningarna i vårt moderna stress samhället och transformera de delarna som det obekräftade jaget har skapat.


För Marika är själen - hel, oförstörbar, i frid och ett med livskällan - inte en destination. Den finns redan i var och en av oss, bara väntar på tillåtelse att få finnas. Det är inte något vi måste arbeta på att utveckla - det är vår födelserätt! När vi är förankrade med vår själ, upplever vi en personlig utveckling som hjälper oss uppleva känslan av syfte och närvaro.


22 dagarna erbjuder ett okomplicerat, icke-bedömande tillvägagångssätt, en process där vi förenar själen att vara i linje och harmoni med vårt sanna jag. Vägen ut ur vår begränsande upplevelse som människa är - inåt - vägen genom rädsla, självtvivel och ångest, accepterar och omfamnar vi dissonans, våra emotionella och psykologiska blockeringar, så att vi kan närma oss sanningen ur ett perspektiv som förstår att vi är inte våra känslor och tankar utan något mycket större.


Målet med dagarna är att vägledas genom radikala skiften i vårt omedvetna för att släppa taget om falska fasader och uppleva det vi alla har förmågan till... självacceptans och ett liv i stillhet, tillfredställelse och kärlek.


Livet kanske ha fått dig att glömma din kraft, potential, ljus och kärlek, men alltsammans finns där inom dig och bara väntar på att bli upptäckta.


Marika är FlödesExperten som genom sin kärleksfulla, inkännande närvaro och hennes unika intuitionskrafter hjälper människor att uppleva inre transformation och därigenom bryta sig fria från lidande och begränsningar på alla nivåer, förankra en djupare förståelse kring vem vi är och vägledas till en större upplevelse av samhörighet, flöde och kärlek.


Allt Du Söker Finns Redan På Plats

Har du tillbringat en massa tid på att jobba på att förbättra dig själv på något sätt, men ändå känner dig fast i ditt liv och inte får tillgång till nästa nivå? Var med på 22 dagarna och upplev kraftfulla stunder där du kommer att upptäcka nya sätt att navigera i livets utmaningar och uppleva hjärtöppnande insikter.


Är du redo att uppleva livet maximalt? Det finns en djup inre längtan inom oss alla, att öppna upp till den oändliga kärleken och att släppa taget om allt som saktar ner vårt flöde. Du bjuds in till transformation, ta emot kärlekens mäktiga omfamning, omvandla och återinföra den kraftfulla flödeskraften.


Marika är här för att se, omfamna, intuitivt vägleda och djupt stödja dig i livskällans oändliga val och vägar. Hon har gåvan av att återupprätta inre balans, stillhet och vägleda dig förbi inre hinder och blockeringar.

Du kommer få upplevelsen av...


22 dagar där en Marika dagligen kommer att sitta i stillhet och inkludera dig personligen i den frigörande, helande, expanderande flödesenergin, för att justera ditt system in i större balans, där kropp, sinne, hjärta och själ är i samspel med varandra.


Det här blir en inre resa som ingen annan. Marika är ett kraftfullt instrument för flödesenergin och kommer ta dig på en av de mest djupgående resorna i ditt liv. Hon har förmågan att rikta den frigörande flödesenergin genom kvantvågorna, vilket ger dig möjligheten att bli medveten om det som varit dolt för dig innan.


Vi som människor sänder alltid ut ett vibrerande, flerdimensionellt mästerverk - som energitavlor på alla nivåer.

I denna symfoni i livet samverkar vi vibrationellt i varje möte vi har med andras energier.


I varje ögonblick har vi ett val ...


Vi är antingen ett offer för andras energier och påverkas av dom eller så kan vi träna oss på att vara en högre vibration av kärlek.

Detta högre vibrationella val gör inte bara att ditt liv fylls med mer kärlek, lätthet och flöde, det blir nu även möjligt för andra att dela energin av kärlek, harmoni, ljus och helhet.

Så frågan är hur kan vi övervinna vanor och våra alldagliga beteenden och konsekvent justera och aktivera valet av kärlek?


Svaret är flera gånger:


  • FlödesTräna! Dela och ta emot från den oändliga kraften.
  • Att stödjas, coachas och hållas inom fältet av oändliga möjligheter.
  • Bli medveten om den oändliga kärleken och flödet, för att notera stunderna av både dissonans och harmoni utan att värdera.
  • Att tillåta flödesenergierna komma igenom ditt system medvetet för att ta emot kärleken.
  • Bidra med det du vill uppleva och därigenom öppna upp för att ta emot det du sänder ut.


Det här femfaldiga svaret omfattar hur du kan få hjälp att stödjas genom dessa 22 dagar.Marika kommer hålla dig i hjärtat alla dagar och dagligen fokusera på

att synliggöra valet inom dig, som hjälper dig att återvända till det naturliga flödet.


Det här är din möjlighet att välkomna

ett nytt genombrott och ta ditt liv till en ny nivå.

Marika är en av FlödesExperterna som har skapat FlödesTräning. Hon har kunskapen, gåvorna och insikterna för att öppna upp ett Flöde inom dig som skapar ett helt nytt liv.


Startar: 10 Nov


Klockan: 20:00 


Plats: Där du är


Pris: 333kr eller 666 kr eller 999 kr

VÄLJ DET ALTERNATIV SOM ÄR I RESONANS MED DIG 


Erfarenhet: Ingen tidigare erfarenhet krävsI kursstarten den 10 November börjar vi med ett livesamtal i grupp via telefon kl 20:00 och därefter får du tillgång till din meditation och inspelning av samtalet. Meditationen är laddad med flödesenergier som helar, stärker och balanserar. Varje dag kommer du bli badad genom Marikas stillhetsstunder i kärleksenergier som bl a skapar självkänsla, styrka, mod och klarhet.


Varje tisdag kl 20:00 kommer du dessutom bjudas in till ett gruppsamtal via telefon, där du ges möjligheten att bli personligt vägledd in i ditt flöde av Marika (samtalen spelas in och skickas ut till alla deltagarna, så har du inte möjlighet att vara med live, tar du del av energiskiftena via inspelningarna) Våra 4 gruppsamtal kommer att vara en kombination av guidade processer, meditationer och konversationer som ger dig insikter till att släppa taget, rensa och expandera.


Kommentarer från tidigare deltagare...