Varför är det viktigt med Medveten Närvaro?

Medveten Närvaro är utrymmet där alla möjligheter bor. Det är utrymmet där du redan är hel, sedd, hörd och älskad. Det är platsen inom dig där du är orädd och vet att allt är möjligt i ditt liv, där ingenting saknas och du som du är, är perfekt. Den här platsen finns inom oss alla och är vår födslorätt att utgå ifrån, men under livets gång har vi fått trossystem och värderingar kring vad som är verkligt och viktigt i livet, vilket har lett till att vi har tappat den inre kontakten till oss själva och kontakten till det som är större än våra tankar och känslor. Det är inte så att den försvinner och den är borta… utan den göms och döljs, av det andra har gjort till sant om dig och världen.


Så för att uppleva Medveten Närvaro ska ingenting läggas till inom dig, eftersom utrymmet redan är på plats. Utan det handlar om att skala av dom lager där du tvivlar på att du är mer än tillräckligt bra och du har förmågan att skapa vilket liv du vill, skala bort begränsningarna som hindrar dig från att utrycka dig fritt och våga tala din sanning.

Den inre konflikten

Har du någon gång lagt märke till att du vill någonting men samtidigt är rädd för motsatsen och därför inte vågar satsa på att få det du vill ha? Till exempel du vill ha en relation mer än något annat, men du vill inte riskera att bli avvisad. Du vill stå upp för vem du är och leva ett framgångsrikt liv, men vill inte bli värderad. Du vill ha nära relationer, men vågar inte utrycka din sanning… Den här inre konflikten går vi alla och bär på i olika områden av livet, medvetet eller omedvetet och det är den, som står i vägen för att du ska uppleva Medveten Närvaro.


Så vad kan vi göra för att synliggöra konflikten och transformera den? FlödesTräna

Utöva FlödesTräning?

FlödesTräning är verktyget att ta till när du vill uppleva medveten närvaro för att få ut mer av livet och uppleva tillfredställelsen av att alla bitar är på plats i livet. Det FlödesTräningen gör är att rensa bort det som står i vägen inom dig, alla lager av känslor, tankar, värderingar, mönster, beteenden som inte är till din fördel och som inte leder dig mot det du vill uppleva.


FlödesTräningen har som mål att du ska bli medveten om att du har möjligheten att göra aktiva val i varje stund. Du lär dig att vara en opartisk observatör, uppmärksamma där du är omedveten och vakna upp till att göra gynnsamma val som leder dig till att kropp, sinne, hjärta och själ hamnar i balans,

 

FlödesTräning skapar utrymmet där du inte identifierar dig som dina tankar och känslor, och som därigenom skiftar perspektiv och upplevelsen av vem du verkligen är.

 

Flödesträning är ett sätt att träna upp förmågan att vara medvetet närvarande i alla delar av livet. Flödesträningen utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och observationsförmåga, som leder till att du blir närvarande och fullt medveten om vad som sker i nuet utan att värdera det.

 

FlödesTräningen ger dig möjligheten att upptäcka potentialen som du redan bär inom dig, för att sedan utveckla den och därigenom göra annorlunda val som leder till annorlunda resultat i privat- och yrkesliv. Med FlödesTräning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt, det har också bieffekter som att sova bättre, och hantera förändringar på ett lättsammare sätt, du känner dig mer alert och känslor som bl. a ångest, depression och ensamhet kommer inte upplevas på samma sätt då du lär dig hur du kan vara tillsammans med dom.

 

Du lär dig att vara mer närvarande här och nu och komma i kontakt med den delen av dig som är större än synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Du lär dig att betrakta dig själv, det du upplever och iakttar, utan att låta dina invanda tankar och känslor välja vad som är bäst för dig.

Varför skapades FlödesTräning?

Både Lars och Marika har länge intresserat sig och utbildat sig inom personlig utveckling på många nivåer och känner så starkt att, för att få tillgång till vår sanna potential behövs det en metod som är lätt att applicera och där vi tar tillvara på kroppens egna funktioner, till att återskapa balans i vår kropp. Så FlödeTräning bygger på att få med sig alla delar med dig och därigenom kan du uppnå resultat som innan varit ouppnåeliga, för att du inte haft tillgång till det som varit dolt för dig.

 

FlödesTräningen ger dig möjligheten att komma i kontakt med dom känslorna inom dig som står i vägen för att du ska tillåta dig att fullt ut vara den skapelsen du är född att vara och detta är ett nödvändigt steg för att ta vårt liv till nästa nivå. Många lever idag större delen av sitt liv omedvetna om den vilande potential som är bortom vårt mentala sinne och genom FlödeTräning bryter du dig igenom barriären inom dig, där du intalar dig att du inte är värd att leva ditt drömliv.

Marika & Lars kände den inre längtan inom alla personer, att kunna bryta sig loss från det som har varit och fritt ge sig själv gåvan, av att vara precis så fantastisk och underbar som vi alla är skapta att vara. Så därav skapades FlödesTräning det självklara för att uppleva kropp, sinne, hjärta och själ för att därigenom få tillgång till din fulla potential.

Kan alla utöva FlödesTräning?

Svaret är JA! Oavsett ålder, kön, erfarenhet, psykisk eller fysisk form. Eftersom i FlödesTräning använder vi kroppens naturliga processer, struktur och kemi för att återställa den till sitt naturliga flöde.