FACEBOOK

Vill du ha dom senaste uppdateringarna och påminnelser?


Gilla Vara Medveten sidan och du vet vad som sker.


Vill du ha videos och påminnelser?


Gilla Marika Tapper sidan så har du alltid Flödet nära.


Vill du vara med i en sluten grupp?


Ansök om att gå med i gruppen och du är nära likasinnade där du kan läsa, skriva och ta del av andras perspektiv? Gå med i Lars & Marikas Facebook grupp där ingen som inte är med i gruppen kan se vad du skriver. Välkommen in i gemenskapen.